De modus Auto stand-by instellen

Wanneer de modus Auto stand-by is ingesteld op Aan, het toestel in gestopte status blijft en er geen bewerkingen worden uitgevoerd gedurende ongeveer 30 minuten, schakelt het toestel automatisch naar de stand-bymodus.

Modus Auto stand-by wordt standaard ingeschakeld.

Afbeelding Afstandsbediening

Ope Autostandby RC1234 DCD
Houd POWER Power Button 5 seconden of langer ingedrukt om het in en uit te schakelen.

De display wijzigt als volgt elke keer wanneer het wordt in- of uitgeschakeld.

Wanneer de modus auto stand-by is ingeschakeld: “AUTO STANDBY ON” wordt weergegeven.

Wanneer de modus auto stand-by is uitgeschakeld: “AUTO STANDBY OFF” wordt weergegeven.

naar boven