De timerweergavefunctie gebruiken

Schakel de andere aangesloten componenten in. koppeling
Schakel de functie van de versterker naar ontvangst van het aangesloten hoofdtoestel.
Laad een schijf.
Stel de audio-timer op de gewenste tijden in.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de audiotimer.

Zet de timer “aan”.

De spanning van de componenten aangesloten op de timer wordt uitgeschakeld.

Als de ingestelde tijd bereikt is, zal de stroomtoevoer voor de verschillende componenten automatisch inschakelen en start het afspelen vanaf de eerste track.

De timerweergave ondersteunt geen willekeurige of programmaweergave.

naar boven