Aansluitingen

OPMERKING

Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle verbindingen zijn gemaakt.

Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren niet samen tot een bundel. Dit kan gezoem of ruis veroorzaken.

Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt

Zorg voor de nodige kabels volgens de apparaten die u wilt aansluiten.

Audiokabel
(bijgeleverd)

Conne Cable A

Optische kabel

Conne Cable D

naar boven