Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Voer dit uit wanneer het toestel niet goed werkt.

Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Wanneer dit toestel in stand-bymodus is, drukt u op Power Button terwijl u Button Input Circle ingedrukt houdt.

“INITIALIZE” verschijnt op het display en dit toestel wordt opnieuw gestart.

OPMERKING

De koppelingsinformatie die op dit toestel is opgeslagen, wordt ook geïnitialiseerd. Voer het koppelen opnieuw uit.

naar boven