Probleemoplossing

Zijn de aansluitingen juist ?
Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
Werken de andere componenten naar behoren ?

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de overeenkomstige symptomen in deze sectie.

Als de symptomen niet overeenkomen met deze die hier zijn beschreven, dient u uw leverancier te raadplegen omdat dit kan te wijten zijn aan een fout in dit toestel. Koppel in dit geval onmiddellijk de voeding uit en neem contact op met de winkel waar u dit toestel hebt aangeschaft.

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit.

Controleer de verbinding tussen dit toestel en het netsnoer.

Dit toestel is in de stand-bymodus. Druk op de voedingsknop ( Power Button ).

Gebruik het netsnoer dat bij dit toestel is geleverd.

De modus Auto stand-by is ingeschakeld. Als ongeveer 30 minuten verstrijken zonder audio-invoer, gaat dit toestel automatisch naar de stand-bymodus. Om de modus Auto stand-by uit te schakelen, stelt u “Auto Standby” in het menu Setup in op “Off”.

Het beschermingscircuit is geactiveerd door een verhoging van de temperatuur in dit toestel. Schakel de voeding uit, wacht ongeveer een uur tot het toestel voldoende is afgekoeld en schakel de voeding opnieuw in.

Installeer dit toestel ergens anders waar de ventilatie goed is.

Controleer de luidsprekeraansluitingen. Het beveiligingscircuit is mogelijk geactiveerd omdat de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar hebben geraakt of omdat een kerndraad is losgekoppeld van de aansluiting en in contact is gekomen met het achterpaneel van dit toestel. Draai de kerndraad na het loskoppelen van het netsnoer opnieuw stevig en sluit de draad opnieuw aan.

Zet het volume lager en schakel de voeding opnieuw in.

Het versterkercircuit van dit toestel functioneert niet. Koppel de voedingskabel los en neem contact op met onze klantendienst.

Er is geen geluid hoorbaar

Controleer de aansluitingen van alle apparaten.

Controleer de geluidsinstellingen op de computer.

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of het afgedekte deel van de luidsprekerkabel niet in de luidsprekeraansluiting zit.

Controleer de kabels op schade.

Controleer of er een goede ingangsbron is geselecteerd.

Controleer of de stroom naar dit toestel en de aangesloten apparaten is ingeschakeld.

Pas dit aan naar een geschikt volumeniveau op dit toestel en de aangesloten apparaten.

Om af te spelen via een Bluetooth-verbinding, voert u het koppelen opnieuw uit tussen dit toestel en het Bluetooth-apparaat.

Wanneer de gedempte modus is ingeschakeld, heft u het dempen op.

Er wordt geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers als een hoofdtelefoon wordt aangesloten.

Geluid is vervormd of onderbroken of er is ruis opgetreden

Pas dit aan naar een geschikt volumeniveau op dit toestel en de aangesloten apparaten.

Plaats het apparaat dat via Bluetooth is verbonden, dichter bij dit toestel.

Plaats dit toestel uit de buurt van magnetrons, draadloze LAN-apparaten enz.

Schakel de stroom naar Bluetooth-apparaten uit en in.

Zet het volume lager van het weergaveapparaat dat op de AUX-aansluiting is aangesloten.

Schakel “H/P AMP Gain” naar “High” als u een hoofdtelefoon met een hoge impedantie of een lage gevoeligheid gebruikt.

Tijdens het afspelen van muziek vanaf de computer, mag u geen andere toepassingen dan de spelersoftware uitvoeren.

Het gewenste geluid wordt niet weergegeven

Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten.

Regel de volumebalans tussen links en rechts met behulp van “Balance” in het menu Setup.

Controleer of de luidsprekers links en rechts zijn aangesloten op de juiste luidsprekeraansluitingen.

Stel “Source Direct” in naar de “Off”.

Schakel “H/P AMP Gain” naar “High” als u een hoofdtelefoon met een hoge impedantie of een lage gevoeligheid gebruikt.

Bestanden op een computer kunnen niet worden afgespeeld

Sluit de USB-kabel opnieuw aan op de USB-poort op uw computer. Wanneer dit toestel nog steeds niet wordt herkend tijdens het opnieuw aansluiten, sluit u het aan op een andere USB-poort.

Start uw computer opnieuw op.

Controleer het besturingssysteem van uw computer.

Wanneer uw computer werkt op Windows, moet een specifiek stuurprogramma worden geïnstalleerd.

Selecteer dit toestel als het weergaveapparaat in de geluidsinstellingen op de computer.

Wanneer digitale audiosignalen niet goed kunnen worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven.

“Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd. Controleer de instellingen op uw computer of spelersoftware.

Als de computer die u gebruikt is “Mac OS”, moet u controleren of het “PMA-60” formaat is ingesteld onder “384000,0 Hz” met “Audio/MIDI-configuratie”.

Er kan geen audio worden afgespeeld vanaf digitale apparaten (coaxiaal/optisch)

Wanneer digitale audiosignalen niet goed kunnen worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven.

“Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd. Controleer het formaat van het audio-uitgangssignaal van uw digitaal apparaat.

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen.

Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°.

Verwijder alle obstakels tussen de dit toestel en de afstandsbediening.

De platte lithiumbatterij (CR2025) is niet op de juiste manier geplaatst. Plaats de batterij in de juiste richting zodat de + markering naar boven wijst.

Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.

Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken vanwege effecten van de draadloze communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.

Bluetooth kan niet worden afgespeeld

De Bluetooth-functie is niet ingeschakeld in het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Breng het Bluetooth-apparaat dicht bij dit toestel.

Het Bluetooth-apparaat kan geen verbinding maken met dit toestel als het niet compatibel is met het A2DP-profiel.

Schakel de voeding van het Bluetooth-apparaat uit en in en probeer het opnieuw.

De Bluetooth-functie is uitgeschakeld. Druk op de Bluetooth-knop, schakel de Bluetooth-functie in en maak opnieuw verbinding.

Breng het Bluetooth-apparaat dicht bij dit toestel.

Verwijder de obstructies tussen het Bluetooth-apparaat en dit toestel.

Om elektromagnetische storing te voorkomen, moet u dit toestel ver van magnetrons, ovens, draadloze LAN-apparaten en ander Bluetooth-apparaten plaatsen.

Sluit het Bluetooth-apparaat opnieuw aan.

NFC-verbinding mislukt

Controleer of het Bluetooth-apparaat de NFC-functie heeft.

Raak het N-teken ( Mark N ) op dit toestel aan en controleer de locatie van de NFC-antenne op het Bluetooth-apparaat. Blijf drukken tot het Bluetooth-apparaat reageert.

naar boven