Overzicht van het menu

Op de volgende pagina’s vindt u de bediening van het menu.

Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Items instellen

Beschrijving

Blz.

Source Direct

Stelt Source Direct-modus in. Het audiosignaal loopt niet via de circuits die de geluidskwaliteit aanpassen (Bass, Treble, Balance). Dit zorgt voor een geluid dat een meer getrouwe weergave is van het oorspronkelijke geluid, maar verhindert het aanpassen van de geluidskwaliteit.

Bass

Past het geluid van lage tonen aan.

Treble

Past het geluid van hoge tonen aan.

Balance

Regel de balans van het volume links/rechts.

H/P AMP Gain

Stel de versterking in van de hoofdtelefoonversterker. Stel dit in overeenkomstig de impedantie van de aangesloten hoofdtelefoon.

Bluetooth

Schakelt de Bluetooth-functie in/uit. Als u de functie Bluetooth stopt, vermindert een bron van ruis die de geluidskwaliteit beïnvloedt zodat u kunt genieten van geluidsweergave met hogere kwaliteit.

Auto Standby

Hiermee stelt u in of het toestel automatisch naar de stand-bymodus schakelt wanneer er 30 minuten geen ingangssignaal meer aanwezig is of de handeling is uitgevoerd.

Afbeelding Afstandsbediening

Menu bedienen

Druk op AMP SETUP.

Het menu wordt weergegeven op het display.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het in te stellen of te bedienen menu te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right om de gewenste instelling te wijzigen.
Druk op ENTER om uw instelling op te geven.

Druk op BACK of White-Arrow-Right om terug te keren naar het vorige item.

Om het menu af te sluiten, drukt u op AMP SETUP wanneer het menu is weergegeven.
De weergave van het menu verdwijnt.

naar boven