Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen

Gebruik deze aansluiting voor het invoeren van digitale audiosignalen naar dit toestel en voor het converteren van de signalen voor weergave met de D/A converter van dit toestel. koppeling

Conne DigitalOut PMA800NE
OPMERKING

Lineaire PCM-signalen met een samplingfrequentie van 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz of 192 kHz kunnen worden ingevoerd in het toestel.

Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital, DTS en AAC. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.

naar boven