Een opnameapparaat aansluiten

Conne Recorder PMA800NE
OPMERKING

Steek nooit de kortsluitstekker in de RECORDER-aansluitingen. Dit kan beschadiging tot gevolg hebben.

naar boven