Uitleg termen

Bemonsteringsfrequentie

Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) op regelmatige intervallen gelezen en wordt de hoogte van elke golf bij elke aflezing uitgedrukt in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal wordt geproduceerd).
Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt gedaan, wordt “Bemonsteringsfrequentie” genoemd. Hoe groter de waarde, hoe dichter de gereproduceerde klank bij het origineel ligt.

Lineaire PCM

Dit is een niet-gecomprimeerd PCM-signaal (Pulse Code Modulation). Dit is hetzelfde systeem dat wordt gebruikt voor CD audio, maar gebruikt bemonsteringsfrequenties van 192 kHz, 96 kHz en 48 kHz op Blu-ray Disc of DVD en biedt een hogere resolutie dan CD.

Luidsprekerimpedantie

Dit is een weerstandswaarde van wisselstroom die wordt aangegeven in Ω (ohm).

Hoe kleiner deze waarde, hoe groter de kracht.

Directe bron

Weergave van de bron wordt mogelijk op een hoger niveau, omdat de binnenkomende audiosignalen worden uitgestuurd zonder dat van de regelcircuits (hoog/laag/balans) voor de audiokwaliteit gebruik wordt gemaakt (BASS/TREBLE/BALANCE).

Beveiligingscircuit

Dit is een functie om schade te voorkomen aan componenten van de stroomtoevoer bij ongewone omstandigheden zoals een eventuele overbelasting of overspanning.

naar boven