Tips

Enkla funktioner då strömmen är av

När “Nätverkskontroll” är inställt på “På” kan du spela upp eller utföra andra funktioner via AirPlay, Denon “Hi-Fi Remote”-appen. länk

Jag vill enbart ladda min iPod

Koppla in din iPod till enheten när strömmen är på. Stäng sedan av strömmen till enheten och din iPod fortsätter att ladda tills batteriet är fullt. länk

Byta eller återställa nätverksmiljön

Förbered den medföljande snabbstartguiden och kör “Quick Setup” från inställningsmenyn. För mer detaljerade inställningar kör Inställning - “Nätverk” - “Inställningar”. länk

Jag vill att filnamn m.m. ska visas på enhetens display för den fil som håller på att spelas upp på iPoden

Tryck på MODE-knappen för att ställa in Browse iPod-läget.länk

Tillbaka upp