Słyszę zniekształcenia, kiedy używam wejścia AUX

Rozwiązanie

Patrz strona

Sygnały z wyjść analogowych z niektórych źródeł mogą być dość silne. Jeśli poziom wejściowy urządzenia źródłowego zostanie zwiększony, może dojść do przeciążenia wejść urządzenia HEOS. Raczej nie spowoduje to uszkodzenia, lecz może zniekształcać dźwięk. Początkowo należy ustawić głośność źródła na średnim – niskim poziomie, a następnie odpowiednio ją zwiększyć. Jeśli słychać zniekształcenia, należy zmniejszyć głośność urządzenia.

powrót do góry