Min HEOS-enhet slår seg av og strøm-LED-lyset blinker i rødt

Løsning

Se side

Beskyttelseskretsen er aktivert på grunn av hevet temperatur i ditt HEOS utstyr. Slå av strømmen, vent i omtrent en time før denne enheten avkjøles tilstrekkelig, og slå deretter på strømmen igjen.

Kontrollere høyttalertilkoblingene. Beskyttelseskretsen kan ha blitt aktivert fordi høyttalerkabelens kjernetråder kom i kontakt med hverandre eller en kjernetråd ble koblet fra kontakten og kom i kontakt med bakre panel på denne enheten. Etter at du har koblet fra strømledningen, foreta korrigerende tiltak som for eksempel å vri godt kjernetrådene, eller pass på kontakten, og koble deretter til tråden igjen.

Avhengig av høyttalerne som er koblet til, kan det være at beskyttelseskretsen aktiveres og strømmen slås av når du spiller musikk på høyt volum. (Strømindikatoren blinker rødt.) Hvis dette skjer, må du konfigurere innstillingen “Lydgrense”.

tilbake til toppen