Frontpanel

Strømknapp ( Power Button )

Brukes til å gå inn og ut av hurtigstartmodus eller dyp hvilemodus.

Strømindikator

Denne lyser på følgende måter i henhold til strømstatusen: lenke

Hvit: Strømmen er på

Av: Dyp hvilemodus

Rød: Når alle sonene går inn i hurtigstartmodus

Nettverksindikatorer

Blinker grønt for å indikere nettverksaktivitet. lenke

Soneindikatorer

Se “statusindikatortabellen”. lenke

tilbake til toppen