Lägga till fler HEOS-enheter

HEOS ljudsystem för multirum är ett utmärkt ljudsystem som automatiskt synkroniserar ljuduppspelning mellan flera HEOS-enheter så att ljudet som kommer från olika rum blir perfekt synkroniserat och alltid låter fantastiskt! Du kan enkelt lägga till upp till 32 enheter till ditt HEOS-system.

OBSERVERA

Varje HEOS Drive innehåller fyra HEOS-moduler och räknas alltid som fyra enheter av de 32 tillåtna HEOS-enheterna per nätverk. Upp till 8 HEOS Drive-enheter stöds per nätverk.

Tillbaka upp