GÖRA JUSTERINGAR

Du kan justera specifika inställningar för var och en av dina HEOS Link i ditt system:

Välj ikonen inställningar setting som finns längst upp till vänster i huvudmenyn “Musik”, för att visa menyn Settings.
Välj “Mina enheter” för att visa en lista över dina enheter.
Välj den HEOS Link som du vill justera.

Tillbaka upp