Avancerade funktioner

Det finns en del avancerade funktioner i HEOS-systemet som du kanske vill utforska då du har blivit mer bekväm med de grundläggande funktionerna. Du kan komma åt de avancerade funktionerna i HEOS-systemet genom att följa dessa steg:

Välj ikonen inställningar setting som finns längst upp till vänster i huvudmenyn “Musik”, för att visa menyn Settings.
Välj “Avancerade inställningar” för att visa en lista över tillgängliga inställningar.

Tillbaka upp