Panel tylny

Name Rear Small1 A110E2

Złącza Bluetooth/antena sieci bezprzewodowej LAN

Służy do podłączania załączonych anten zewnętrznych dla podłączenia Bluetooth/sieci bezprzewodowej, podczas połączenia do sieci przez sieć bezprzewodową LAN, lub podczas podłączenia do urządzenia przenośnego za pomocą Bluetooth. link

Anteny zewnętrzne dla połączenia Bluetooth/sieci bezprzewodowe należy umieścić równomiernie powyżej tylnego zespołu śrub.
Należy obrócić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, dopóki anteny zostaną całkowicie połączone.
Należy obrócić antenę do góry, aby uzyskać lepszy odbiór.
Pict AntennaAngle A110E2

Złącze Denon Link HD

Do podłączania odtwarzacza Blu-Ray Disc zgodnego z Denon Link HD. link

Port USB (POWER SUPPLY)

Może służyć do zasilania odtwarzaczy strumieniowych itd.

W przypadku wymagania zasilania o wartości co najmniej 5 V/1,5 A należy użyć zasilacza AC dołączonego do urządzenia.

W celu odtworzenia zawartości z pamięci USB należy podłączyć urządzenie do portu USB na przednim panelu.

Analogowe złącza audio (AUDIO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza dźwięku analogowego.

Złącze NETWORK

Służy do podłączenia kabla LAN, podczas podłączania do przewodowej sieci LAN. link

Złącza wejściowe dźwięku 7.1-kanałowego (7.1CH IN)

Służą do podłączania urządzenia mającego wielokanałowe złącza wyjściowe audio. link

Name Rear Small2 A110E2

Złącze HDMI

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza typu HDMI.

Złącza PRE OUT

Do podłączania subwoofera z wbudowanym wzmacniaczem lub zewnętrznym wzmacniaczem mocy.

Złącza wideo (VIDEO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza wideo.

Złącza sygnału komponentowego wideo (COMPONENT VIDEO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza sygnału component video.

Wejście AC (AC IN)

Do podłączania przewodu zasilania. link

Name Rear Small3 A110E2

Gniazdo SIGNAL GND

Służy do podłączania uziemienia dla gramofonu. link

Gniazda TRIGGER OUT

Do podłączania urządzeń wyposażonych w funkcję wyzwalania. link

Gniazda REMOTE CONTROL

Do podłączania odbiorników/nadajników podczerwieni, umożliwiających obsługę tego i innych urządzeń zewnętrznych z innego pomieszczenia. link

Złącze RS-232C

Służy do podłączania urządzeń zdalnego sterowania wyposażonych w złącza RS-232C. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z instrukcją obsługi zewnętrznego urządzenia zdalnego sterowania.

Wcześniej wykonaj poniższe czynności.

Włącz zasilanie amplitunera.
Wyłącz zasilanie amplitunera za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego.
Sprawdź, czy amplituner przełączył się w tryb oczekiwania (standby).

Cyfrowe złącza audio (DIGITAL AUDIO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza dźwięku cyfrowego.

Zaciski głośnikowe (SPEAKERS)

Do podłączania głośników. link

UWAGA

Nie dotykaj wewnętrznych szpilek w gniazdach na tylnym panelu. Ładunek elektrostatyczny przenoszony na ciele może spowodować uszkodzenie układów wewnętrznych tego urządzenia.

powrót do góry