Odtwarzanie z usług transmisji strumieniowej muzyki

Usługę muzyczną świadczy firma muzyczna online oferująca dostęp do nieprzebranych zasobów muzycznych nieodpłatnie i/lub w formie płatnego abonamentu. W zależności od rejonu świata, w którym mieszkasz, dostępnych jest kilka takich usług.

UWAGA

Aplikacja i marka HEOS nie jest powiązana z żadnym producentem jakiegokolwiek urządzenia przenośnego. Dostępność usług muzycznych może się różnić w zależności od regionu. Nie wszystkie usługi mogą być dostępne w momencie zakupu. Niektóre usługi mogą być czasami dodawane lub wycofywane na podstawie decyzji dostawców usług muzycznych lub innych.

Wybór pomieszczenia/urządzenia

Puknij zakładkę “Pomieszczenia”, a następnie wybierz “Denon AVC-A110”, jeśli jest wiele urządzeń HEOS Built-in.

Dotknij ikony ołówka Icon_pencil w prawym, górnym rogu ekranu, aby przejść do trybu edytowania. Możesz zmienić wyświetlaną nazwę.

Select Room A110E2

Wybór ścieżki muzycznej lub stacji ze źródeł muzyki

Puknij zakładkę “Muzyka” i wybierz źródło muzyki.

Wszystkie usługi muzyczne wyświetlane mogą nie być dostępne w danej lokalizacji.

Music tab5
Przeglądaj muzykę i odtwarzaj.

Po wyborze ścieżki muzycznej lub stacji radiowej ekran aplikacji zostanie automatycznie zmieniony na “Teraz odtwarzane”.

Po wyborze ścieżki muzycznej do odtwarzania pojawi się pytanie o sposób uporządkowania muzyki w kolejce.

Odtwórz Teraz:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po aktualnie odtwarzanej ścieżce i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę:

Pozwala wyczyścić kolejkę i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Następny:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po bieżącej piosence i odtworzyć ją po zakończeniu tej piosenki.

Dodaj na Koniec Kolejki:

Pozwala dodać pozycję na koniec kolejki.

Po wyborze stacji radiowej wyświetlane są następujące pozycje.

Odtwórz Teraz:

Natychmiast odtwórz wybraną pozycję.

Dodaj do ulubionych HEOS:

Pozwala dodawać do obszaru Ulubione HEOS.

Now Playing w cover

powrót do góry