De instellingen wijzigen

Stel de items hieronder in met de instellingen die u wilt opslaan.

Houd QUICK SELECT ingedrukt terwijl een radiozender wordt ontvangen of wordt afgespeeld met eender welke van de volgende bronnen, om de huidige radiozender vast te leggen.

Tuner / Internetradiozender

Houd de gewenste QUICK SELECT ingedrukt, totdat “Quick Flower Mark Memory” in het scherm verschijnt.

De huidige instellingen zullen opgeslagen worden.

Flower Mark wordt weergegeven bij het nummer voor de QUICK SELECT-toets die u hebt ingedrukt.

Veranderen van de Quick Select-naam

U kunt de naam voor snelle selectie die op het tv-scherm of op het display van dit apparaat wordt weergegeven, in een andere naam wijzigen.

Zie “Snelkeuze naam” voor het veranderen van de naam. koppeling

naar boven