Parametr Surr.

Użytkownik może dopasować efekty przestrzenne dźwięku surround do własnych preferencji.

Pozycje (parametry), które można zmieniać zależą od źródła sygnału wejściowego oraz aktualnie wybranego trybu dźwiękowego. Dokładniejsze informacje o parametrach, jakie można ustawić podano w Tryby i parametry dźwięku otaczającegolink.

Niektóre ustawienia nie mogą być wykonywane w czasie, gdy odtwarzanie jest zatrzymane. Wykonaj ustawienia w czasie odtwarzania.

Ustawienia “Parametr Surr.” są zapisywane dla każdego trybu dźwięku.

Cinema EQ

Dodaje nieco łagodności wyższym tonom w ścieżkach dźwiękowych filmów, aby wygładzić dźwięk i poprawić jego przejrzystość.

Włącz:

“Cinema EQ” jest stosowany.

Wył.
(Domyślne):

“Cinema EQ” nie jest stosowany.

Loudness Mngmt

Ustawienie to decyduje, czy dźwięk jest odtwarzany zgodnie z parametrami “Komp.dynamiki”, czy też jest odtwarzany bezpośrednio bez kompresji dynamiki dźwięku zapisanego na płycie.

Włącz
(Domyślne):

Wyjścia są podane w oparciu o włączenie ustawień dokonanych w “Komp.dynamiki” i funkcji normalizacji dialogów.

Wył.:

Parametry “Komp.dynamiki” i Normalizacja dialogów są wyłączone, a sygnał z płyty jest odtwarzany w oryginalnym brzmieniu.

“Loudness Mngmt” można ustawić, gdy zostanie doprowadzony sygnał Dolby TrueHD.

Komp.dynamiki

Kompresja dynamiki (różnica między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem).

Automatyczna:

Włączenie/wyłączenie automatycznej kompresji dynamiki zgodnie ze źródłem.

Niskie / Średnie / Wysoka:

Ustawia poziom kompresji.

Wył.:

Kompresja dynamiki jest zawsze wyłączona.

“Komp.dynamiki” może być ustawione, gdy jest wysyłany sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub DTS.

Ustawieniem standardowym jest “Wył.”. Gdy źródłem sygnału wejściowego jest Dolby TrueHD, domyślnym ustawieniem jest “Automatyczna”.

Doprowadzając sygnał DTS, nie można ustawić opcji “Automatyczna”.

Niskie częst.

Ustawienie poziomu efektów niskiej częstotliwości (LFE).

-10 dB – 0 dB (Domyślne: 0 dB)

W celu prawidłowego odtwarzania różnych zapisów, zalecamy ustawienie następujących wartości.

Źródła Dolby Digital: 0 dB

Źródła filmowe DTS: 0 dB

Źródła muzyczne DTS : -10 dB

Przestrzeń centr

Rozprowadza wyjście dialogowe z kanału centralnego do kanałów przednich lewego i prawego i poszerza obraz dźwiękowy z przodu.

0.0 – 1.0 (Domyślne : 0.3)

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwięku jest DTS Neo:6 w trybie “Music”.

Im mniejsza wartość, tym więcej dialogów jest skoncentrowanych w kanale centralnym. Im większa wartość, tym więcej dialogów trafia do kanałów przednich prawego i lewego i tym bardziej dźwięk zostaje poszerzony z przodu.

Panorama

Przednie pole dźwiękowe rozszerza się dalej w kierunku tylnym, aby stworzyć wrażenie spójnie zintegrowanego dźwięku.

Włącz:

Funkcja “Panorama” jest używana.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja “Panorama” nie jest używana.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem surround jest Dolby PL 2-Roman Numeral w trybie “Music”.

Rozmiar

Przesunięcie przestrzeni dźwiękowej ze środka do kanału głównego lub do kanału tylnego pozwala regulować równoważnikiem.

0 – 6 (Domyślne : 3)

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem surround jest Dolby PL 2-Roman Numeral w trybie “Music”.

W przypadku wybrania mniejszej liczby dźwięk surround zostaje przesunięty do tyłu, zaś większa liczba powoduje przesunięcie pola dźwiękowego do przodu.

Szer.kan.centr

Rozprowadza wyjście dialogowe z kanału centralnego do kanałów przednich lewego i prawego i poszerza obraz dźwiękowy z przodu.

0 – 7 (Domyślne : 3)

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem surround jest Dolby PL 2-Roman Numeral w trybie “Music”.

Im mniejsza wartość, tym więcej dialogów jest skoncentrowanych w kanale centralnym. Im większa wartość, tym więcej dialogów trafia do kanałów przednich prawego i lewego i tym bardziej dźwięk zostaje poszerzony z przodu.

Czas opóźnienia

Dostosowanie opóźnienia dla sygnału audio względem sygnału wideo w celu rozszerzenia pola obrazu dźwiękowego.

0 ms – 300 ms (Domyślne: 30 ms)

Opcję tę można wybrać, jeżeli wybranym trybem dźwiękowym jest “Matrix”.

Poziom efektów

Dostosuj poziom efektów dźwiękowych bieżącego trybu dźwięku.

1 – 15 (Domyślne: 10)

Jeżeli pozycjonowanie lub odczucie fazy dla dźwięku otaczającego wydaje się być nienaturalne, to należy zmniejszyć poziom.

Rozmiar pokoju

Określenie rozmiaru środowiska odsłuchu.

Małe:

Symulacja akustyki w małym pomieszczeniu.

Średnie mniejsze:

Symulacja akustyki w średnio-małym pomieszczeniu.

Średnie
(Domyślne):

Symulacja akustyki w średnim pomieszczeniu.

Średnie większe:

Symulacja akustyki w średnio-dużym pomieszczeniu.

Duże:

Symulacja akustyki w dużym pomieszczeniu.

Parametr “Rozmiar pokoju” nie wskazuje rozmiaru pomieszczenia, w którym odtwarzany jest dźwięk źródłowy.

Subwoofer

Włączenie lub wyłączenie subwoofer.

Włącz
(Domyślne):

Subwoofer jest używany.

Wył.:

Subwoofer nie jest używany.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest “Direct” lub “Stereo”, a w menu “Tryb subwoofera” jest ustawiony na “LFE+Main”. link

Domyślne

Ustawienia “Parametr Surr.” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry