Język

Ustawa język, w jakim będzie wyświetlane menu na ekranie odbiornika TV.

English/ Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Pусский / Polski(Domyślne: English)

“Język” można również ustawić za pomocą poniższej procedury. Jednak w trakcie wykonywania tych ustawień ekran menu nie będzie wyświetlany. Podczas wykonywania ustawień należy patrzeć na ekran.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie TUNE + oraz MODE w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis “V.Format:<PAL>”.

Dwukrotnie naciśnij DIMMER na urządzeniu głównym.

Na wyświetlaczu pojawi się napis “Lang.:<ENGLISH >”.

Przyciskami TUNE + lub TUNE – na amplitunerze wybierz język.
Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk STATUS na amplitunerze.

powrót do góry