Zapisz i załaduj

Zapisz i przywróć ustawienia urządzenia za pomocą pamięci USB.

Używaj pamięci USB, która ma przynajmniej 128 MB wolnego miejsca i została sformatowana w systemie plików FAT32. Dane mogą nie zostać prawidłowo zapisane/załadowane do niektórych pamięci USB.

Zapisanie/załadowanie danych może potrwać do 10 minut. Nie wyłączaj zasilania, dopóki proces nie zostanie zakończony.

Zapisywanie konfiguracji

Bieżące ustawienia urządzenia są przechowywane w pamięci USB.

Po prawidłowym zapisaniu ustawień na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat “Saved”, a w pamięci USB zostanie utworzony plik “config.avr”.

Nie zmieniaj nazwy utworzonego pliku. Uniemożliwi to rozpoznanie pliku jako zawierającego ustawienia podczas ich przywracania.

Załaduj konfigurację

Ustawienia zapisane w pamięci USB zostaną przywrócone.

Po prawidłowym przywróceniu zapisanych ustawień na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat “Loaded” i urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.

powrót do góry