Ręczna kor.EQ

Zastosowane korektora graficznego umożliwi ustawienie barwy dźwięków w każdym z głośników.

W zależności od wybranego trybu dźwięku, funkcję “Ręczna kor.EQ” można stosować do różnych głośników.

Można to ustawić, kiedy ustawienie “MultEQ®” ma wartość “Wył.”. link

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb dźwiękowy ustawiony jest na “Direct”.

Używając słuchawek, można ustawić dla nich korektor. link

Ręczna kor.EQ / EQ Słuchawek

Pozwala ustawić, czy korektor graficzny ma być używany, czy nie.

Włącz:

Włącza używanie korektora graficznego.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącza używanie korektora graficznego.

“EQ Słuchawek” ustawia się w menu, kiedy są używane słuchawki.

Wybór głośników

Wybór zmiany ustawień barwy dźwięku dla poszczególnych głośników lub wszystkich głośników.

Wszystkie:

Jednoczesna regulacja barwy dźwięku wszystkich głośników.

Lewy/Prawy
(Domyślne):

Jednoczesna regulacja dźwięku lewego i prawego głośnika.

Każdy:

Regulacja barwy dźwięku dla każdego głośnika osobno.

Korektor

Ustawienie barwy dźwięku dla poszczególnych pasm częstotliwości.

Wybierz głośnik.
Wybierz pasmo częstotliwości, w którym odbywa się regulacja.

63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

Ustaw poziom.

–20.0 dB – +6.0 dB (Domyślne: 0.0 dB)

Kopia krzywej

Kopiowanie płaskiej krzywej korekcyjnej utworzonej w Ustawieniach Audyssey®.

Po zakończeniu procedury Ustawienia Audyssey®“Kopia krzywej”.

Funkcji “Kopia krzywej” nie można używać w przypadku korzystania ze słuchawek.

Domyślne

Ustawienia “Ręczna kor.EQ” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry