Opóźnienie audio

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem ideo i audio.

Ustawienia “Opóźnienie audio” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Auto Lip Sync

Automatycznie dostosowuje czas przetwarzania dźwięku, aby skompensować opóźnienia w synchronizacji audio/wideo w telewizorze z obsługą funkcji Auto Lip Sync.

Włącz
(Domyślne):

Automatyczna korekta.

Wył.:

Brak automatycznej korekty.

Automatyczna korekta może nie zostać wykonana w zależności od specyfikacji telewizora, nawet kiedy dla opcji “Auto Lip Sync” wybrano ustawienie “Włącz”.

Dostosuj

Nieprawidłowa synchronizacja między obrazem i dźwiękiem wymaga ręcznej korekty.

0 ms – 500 ms (Domyślne : 0 ms)

Można także precyzyjnie dostosować wartość korekty opóźnienia ustawianej przez funkcję “Auto Lip Sync”.

powrót do góry