Bestanden afspelen

Laad een CD-R/-RW met muziekbestanden in de disklade. koppeling

Druk op Triangle-Underline op het toestel om de schijflade te openen/sluiten.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het muziekbestand te selecteren dat afgespeeld moet worden vanaf de CD-R/CD-RW muziekgegevens, druk vervolgens op ENTER.

Het afspelen start.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Weergave / Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Naar vorige/volgende track springen

Rewind Forward

Snel vooruit- / Terugspoelen

BACK

Een laag hoger in het mapniveau

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Selecteer het item

ENTER

Het geselecteerde item invoeren / Weergave

MODE

Selecteer het weergavebereik

RANDOM

Willekeurige weergave

REPEAT

Herhaalde weergave

Schakelen tussen Herhalen van alle tracks, één track herhalen en herhalen uit.

INFO

Schakelt het display tussen Bestandsnaam, Titelnaam/Artiestnaam, Titelnaam/Albumnaam en Bestandsnaam.

Als u een ander bestand wilt afspelen terwijl u een CD-R/CD-RW afspeelt, druk dan eerst op BACK om de bestandsstructuur weer te geven. Gebruik vervolgens shirosankaku shirosankaku-Reverse om het af te spelen bestand te selecteren en druk op ENTER.

Het display schakelen

Druk op INFO tijdens weergave.

Schakelt het display tussen Bestandsnaam, Titelnaam/Artiestnaam, Titelnaam/Albumnaam en Bestandsnaam.

Als een bestand geen tekstinformatie ondersteunt of als er geen trackinformatie wordt opgenomen, wordt de bestandsnaam weergegeven.

De volgende tekens kunnen worden getoond:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = spatie

Tekens die niet kunnen worden weergegeven, worden vervangen door een “. ” (punt).

De map- en bestandsnummers worden automatisch ingesteld wanneer de schijf wordt geladen.

Het weergavebereik selecteren

Druk in de stopstand op MODE.

Het weergavebereik van een track kan worden ingesteld.

Mapmodus:

Alle bestanden in de geselecteerde map worden afgespeeld. De indicator “FLD” op het display gaat op dit moment branden.

All-modus:

Alle bestanden op de schijf worden afgespeeld.

naar boven