Tracks afspelen in een specifieke volgorde (programmaweergave)

Er kunnen maximaal 25 tracks worden geprogrammeerd.

Druk in de stopstand op PROGRAM.

“PGM” verschijnt op het display.

Gebruik 0 – 9, +10 om de tracks te selecteren.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close

Om tracks 3 en 12 te programmeren om te worden afgespeeld in die volgorde, drukt u achtereenvolgens op 3, +10 en 2.

Druk op Triangle Right / Pause .

De tracks worden in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld.

Het programma wordt gewist wanneer de schijflade wordt geopend of wanneer de voeding wordt uitgeschakeld.

Wanneer op RANDOM wordt gedrukt tijdens de programmaweergave, worden de geprogrammeerde tracks in willekeurige volgorde afgespeeld.

Wanneer tijdens de programmaweergave op REPEAT wordt gedrukt, worden de tracks telkens in de geprogrammeerde volgorde herhaald.

De volgorde van de geprogrammeerde tracks controleren

Druk in de stopstand op Skip-Right .

Telkens wanneer op Skip-Right wordt gedrukt, worden de tracks in geprogrammeerde volgorde weergegeven op het display.

Wissen van de als laatste geprogrammeerde track

Druk in de stopstand op CLEAR.

De laatste geprogrammeerde track wordt elke keer als op de knop wordt gedrukt, gewist.

U kunt op Skip-Right drukken om een track te selecteren die u wilt wissen.

Alle geprogrammeerde tracks wissen

Druk in de stopstand op PROGRAM.

naar boven