Voorpaneel

Name Front DCD600NE

Netspanningstoets ( Power Button )

Hiermee schakelt u de voeding in/uit. koppeling

Voedingsindicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:

Voeding aan : Groen

Stand-by : Uit

Voeding uit: Uit

Schijflade

Wordt gebruikt voor het plaatsen van een schijf.

Afspelen/Pauzetoets ( Triangle Right / Pause )

Speelt de track af / pauzeert de track.

Stop-toets ( Square Black )

Stopt de weergave.

Toets achteruit springen ( Skip-Left )

Keert terug naar het begin van het nummer dat momenteel wordt weergegeven.

Toets vooruit springen ( Skip-Right )

Speelt het volgende nummer af.

Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. koppeling

Display

Hier wordt verschillende informatie weergegeven. koppeling

Toets schijflade openen/sluiten ( Triangle-Underline )

Hiermee opent/sluit u de disc-lade.

naar boven