De batterijen plaatsen

Verwijder het achterste deksel in de richting van de pijl en verwijder het.
Battery1
Plaats twee batterijen op de juiste wijze in het batterijvak zoals aangegeven.
Battery2 new
Plaats het achterste deksel terug.
OPMERKING

Voorkom beschadiging van de batterijen of lekkage van batterijvloeistof:

Gebruik een nieuwe batterij niet samen met een oude.

Gebruik geen twee verschillende soorten batterijen.

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange tijd niet gaat gebruiken.

In geval van lekkage van batterijvloeistof veegt u de vloeistof in het batterijcompartiment voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.

naar boven