Auto Standby

Wanneer er geen ingangssignaal en bewerking is gedurende 30 minuten, gaat dit toestel automatisch naar de stand-bymodus.

On
(Standaard):

Het toestel gaat na 30 minuten naar de stand-bymodus.

Off:

Het toestel gaat niet automatisch naar de stand-bymodus.

naar boven