Menü haritası

Menü işlemlerini kullanırken bu üniteyi TV’ye bağlayın ve TV’yi görüntülerken bu üniteyi kullanın.

Bu ünite için varsayılan olarak önerilen ayarlar yapılandırılır. Bu üniteyi mevcut sisteminize ve tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Ayar ögeleri

Ayrıntılı ögeler

Tanım

Sayfa

Audio

Surr.Parameter

Surround ses parametrelerini ayarlar.

Restorer

Seslerin daha zengin bir şekilde çalınabilmesi için MP3 dosyaları gibi sıkıştırılan ses içeriğinin düşük ve yüksek frekanslı bileşenlerini genişletir.

Audio Delay

Görüntü ile sesler arasındaki zamanlama hatasını telafi eder.

Volume

Ses düzeyi ayarlarını yapar.

Room EQ

Ekolayzerin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Video

HDMI Audio Out

HDMI ses çıkış aygıtını seçer.

HDMI PassThrough

Bu ünitenin bekleme modunda HDMI sinyallerini HDMI çıkışına nasıl aktaracağını seçer.

Pass Source

Bekleme modundayken HDMI sinyalleri girişini yapan HDMI konektörünü ayarlar.

Ayar ögeleri

Ayrıntılı ögeler

Tanım

Sayfa

Inputs

Input Assign

Giriş konektörü atamasını değiştirir.

Source Level

Ses girişinin çalma düzeyini ayarlar.

Input Select

Ses giriş modu ve dekoder modunu ayarlar.

Speakers

Auto Setup

Bağlı olan hoparlörlerin ve dinleme odasının akustik özellikleri ölçülür ve optimum ayarlar otomatik olarak yapılır.

Manual Setup

Hoparlörler manüel olarak ayarlanır veya Auto Setup ayarlarını değiştirir.

Ayar ögeleri

Ayrıntılı ögeler

Tanım

Sayfa

General

Language

TV ekranında kullanılan dili değiştirir.

ECO

ECO Mode ve Auto Standby enerji tasarrufu özelliklerini yapılandırır.

BluetoothStandby

Bir Bluetooth aygıt kullanıldığında ünitenin gücünün açılıp açılmayacağını belirler.

Front Display

Ünitedeki ekranla ilgili ayarları yapar.

Firmware

Ünitenin donanım yazılımını günceller.

Setup Lock

Ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini önler.

Setup Assistant

Begin Setup...

Temel kurulumu/bağlantıları/ayarları TV ekranında belirtilen talimatlara uygun şekilde en başından itibaren yapar.

Ayrı kılavuz olan “Hızlı Başlangıç Kılavuzu”nda Sayfa 7

Uzaktan Kumanda ünitesi

başa dön