De externe ID instellen

Wanneer u meerdere Denon AV-ontvangers gebruikt in dezelfde kamer, geeft u deze instelling op zodat alleen de gewenste AV-ontvanger werkt.

De standaardinstelling is “ID-1”.

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “RC-ID” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de externe ID in te stellen en druk op ENTER.

“OK” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

Afstandsbedieningsdisplay

Externe ID

ID-1

1

ID-2

2

ID-3

3

ID-4

4

OPMERKING

Wanneer u de externe ID wijzigt, moet u ervoor zorgen dat de afstandsbediening en de externe ID van de hoofdeenheid precies dezelfde zijn. koppeling

naar boven