Alle instellingen van de afstandsbediening opnieuw instellen naar de standaard

Alle instellingen worden hersteld naar hun standaardwaarden.

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “RESET” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “ALL” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “YES” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.

“RESET” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

naar boven