De zone opgeven die wordt gebruikt met de afstandsbediening

Na een druk op ZONE SELECT-toets kan alleen de ingestelde zone met de afstandsbediening worden bediend.

De standaardinstelling is “M23”.

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “ZLOCK” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de te gebruiken zone in te stellen en druk op ENTER.

“OK” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

Afstandsbedieningsdisplay

Te gebruiken zone

M

Alleen MAIN ZONE

M2

MAIN ZONE / ZONE2

M23

MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

naar boven