De leerfunctie bedienen

Indien het apparaat niet werkt als de vooringestelde code is geregistreerd, moet u de leerfunctie gebruiken. Afstandsbedieningscodes voor andere apparaten kunnen tevens worden onthouden voor gebruik met de bij dit toestel geleverde Denon afstandsbediening.

Afstandsbedieningscodes van andere apparaten onthouden

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “LEARN” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Wanneer “DEVIC” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de selectieknop van de ingangsbron van de AV-apparatuur die u wilt opslaan.

U kunt de afstandsbediening niet opslaan in de AVR-knop.

Voordat u de leerfunctie gebruikt, moet u een vooraf ingestelde code registreren voor een andere modus dan AVR, vooraf ingesteld voor elke knop voor het schakelen van de ingangsbron. (Vooringestelde codes registrerenkoppeling)

Wanneer “KEY” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de knop die u wilt opslaan.
Wanneer “READY” verschijnt op de afstandsbediening, plaatst u de afstandsbediening van de AV-apparatuur tegenover de hoofdafstandsbediening (van dit toestel). Houd vervolgens de gewenste knop (die u wilt opslaan) van de afstandsbediening van het AV-apparaat ingedrukt.
Pict Learn RC

Wanneer de knop correct is opgeslagen, knippert “OK” vier keer op de afstandsbediening.

Als de knop niet correct is opgeslagen, knippert “FAIL” vier keer op de afstandsbediening. Voer stap 4 opnieuw uit als dat gebeurt.

Om een andere knop op te slaan, herhaalt u stappen 4 en 5.
Wanneer u klaar bent met het opslaan van de afstandsbedieningscodes, drukt u op RC SETUP.

“OK” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

Functies van bepaalde afstandsbedieningen kunnen niet worden geleerd, of werken nadat ze zijn geprogrammeerd mogelijk onjuist. Gebruik in dat geval de oorspronkelijke bij het AV-apparaat geleverde afstandsbediening.

De bewerkingen van de geprogrammeerde knoppen overschrijven het vooraf ingesteld geheugen. Als u de geprogrammeerde knoppen niet nodig hebt, wist u de opgeslagen afstandsbedieningscodes om de basisinstellingen opnieuw in te stellen. koppeling

Het aantal knoppen dat kan worden opgeslagen, verschilt afhankelijk van de afstandsbediening die wordt gebruikt. Als u het maximum aantal knoppen dat is toegelaten voor de afstandsbediening hebt opgeslagen, verschijnt “FAIL” op het display.

OPMERKING

U kunt de afstandsbedieningscode niet opslaan in ZONE SELECT, RC SETUP, POWER Power Button , QUICK SELECT 1 – 4, ECO, SOUND MODE, SLEEP, MACRO A – D en de selectieknop voor de ingangsbron.

Opgeslagen afstandsbedieningscodes wissen

De code wissen via elke knop

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “RESET” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Wanneer “LEARN” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op ENTER.
Wanneer “DEVIC” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de selectieknop van de ingangsbron van de AV-apparatuur die u wilt wissen.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “ONE” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Wanneer “KEY” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de knop die u wilt opslaan.

“RESET” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

De code wissen via elke apparaatingangsbron

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “RESET” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Wanneer “LEARN” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op ENTER.
Wanneer “DEVIC” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de selectieknop van de ingangsbron van de AV-apparatuur die u wilt wissen.
Druk op ENTER wanneer “ALL” verschijnt.

“RESET” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

naar boven