De macrofunctie bedienen

Wanneer de macrofunctie wordt gebruikt, kunnen bewerkingen die doorgaans een gecompliceerde reeks bewerkingen met meerdere knoppen vereisen, gemakkelijk worden uitgevoerd door gewoon op de knop MACRO te drukken.

Dit apparaat kan maximaal 4 macrofuncties onthouden.

Elke macro kan maximaal 18 stappen opnemen.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close

Wanneer de volgende reeks beweringen is geregistreerd op de MACRO-knop, kunt u de MACRO-knop gewoon indrukken op de TV en dit toestel en het afspelen van de Blu-ray Disc-speler starten.

De voeding van de TV inschakelen.

Down Arrow

De voeding van het toestel inschakelen.

Down Arrow

De ingangsbron van dit toestel schakelen naar“Blu-ray”.

Down Arrow

De voeding van de Blu-ray Disc-speler inschakelen.

Down Arrow

De Blu-ray Disc-speler afspelen.

Automatische macrobewerkingen opnemen

U kunt de macro voor uw scène automatisch instellen.

Films bekijken (MOVIE)
Muziek beluisteren (MUSIC)
TV kijken (CBL/SAT) (WATCH)
Alle apparaten inschakelen (ON)
Alle apparaten uitschakelen (OFF)
OPMERKING

Registreer vooraf ingestelde codes voor de afstandsbediening voordat u de Auto-macro instelt. koppeling

Afhankelijk van het type of model van uw apparaat, zal de macro mogelijk niet correct werken, zelfs als deze is ingesteld.

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “MACRO” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “AUTO” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Wanneer “MCNo” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de knop MACRO A – D die u wilt instellen.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de automatische macrobewerking in te stellen en druk op ENTER.

“OK” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

Afstandsbedieningsdisplay

Auto MACRO

MOVIE

Schakelt apparaten automatisch uit en start het afspelen wanneer u films bekijkt.

 

TV inschakelen
Blu-ray inschakelen
AVR inschakelen
Bronwijziging “Blu-ray”
Blu-ray Disc weergeven

MUSIC

Schakelt apparaten automatisch uit en start het afspelen wanneer u muziek beluistert.

 

CD inschakelen
AVR inschakelen
Bronwijziging “CD”
CD weergeven

WATCH

Schakelt apparaten automatisch uit en start het afspelen wanneer u TV (CBL/SAT) bekijkt.

 

TV inschakelen
CBL/SAT inschakelen
AVR inschakelen
Bronwijziging “CBL/SAT”

ON

Schakelt alle apparaten in die zijn ingesteld voor PRESET.

 

Alle apparaten inschakelen

OFF

Schakelt alle apparaten uit die zijn ingesteld voor PRESET.

 

Alle apparaten uitschakelen

Automatische macrobewerkingen opnemen

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “MACRO” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “MAN” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Wanneer “MCNo” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de knop MACRO A – D die u wilt instellen.
Druk een voor een op de knoppen die moeten worden opgeslagen.

Het stapnummer voor opslagprocedure en de modus, worden afwisselend weergegeven op de afstandsbediening.

OPMERKING

U kunt de macro’s niet opslaan voor de knop ZONE SELECT.

Druk op RC SETUP om de macrofunctie af te sluiten.

“OK” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

De intervaltijd van de transmissie van macrobewerkingen aanpassen

Het transmissie-interval van de macrobewerking kan worden aangepast.

De standaardinstelling is “0.50”.

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “MACRO” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “MAN” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Wanneer “MCNo” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de knop MACRO A – D die u wilt instellen.
Druk op RC SETUP.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het transmissie-interval voor de macrobewerking in te stellen en druk op ENTER.

“OK” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

Afstandsbedieningsdisplay

Tijdwaarden die u kunt instellen

0,25

0,25 sec

0,50

0,5 sec

0,75

0,75 sec

1,00

1 sec

1,25

1,25 sec

De macrofunctie gebruiken

Druk op de knop MACRO A – D die u hebt gebruikt om de macrofunctie op te slaan.

De macrofunctie resetten

Houd RC SETUP langer dan 3 seconden ingedrukt.

“SETUP” en de LED_RC -indicator knippert twee keer op de afstandsbediening.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “RESET” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “MACRO” weer te geven op de afstandsbediening en druk op ENTER.
Wanneer “MCNo” verschijnt op de afstandsbediening, drukt u op de knop MACRO A – D die u wilt resetten.

“RESET” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

naar boven