Afstandsbediening

Name RC1221-1

LED_RC -indicator

Licht op wanneer signalen van de afstandsbediening worden verstuurd.

AVR-bedieningsknop

Wanneer voorkeuzecodes worden geregistreerd op de afstandsbediening, drukt u op deze toets en bedient u het menu op het toestel.

Zoneselectietoets (ZONE SELECT)

Hiermee kunt u de zone schakelen (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) die wordt gebruikt via de afstandsbediening. koppeling, koppeling

Display

Zoneselectie-indicators
Informatie-indicator

“AVR” wordt hier getoond bij bediening van dit apparaat.

De ingangsbronnaam wordt getoond bij bediening van externe apparaten.

“TV” wordt hier getoond bij bediening van de TV.

Dit toont details over het instellen op de afstandsbediening.

Bedieningsknoppen van het apparaat (DEVICE  Power Button  / DEVICE MENU)

Hiermee wordt de voeding van de externe apparaten in-/uitgeschakeld en worden menu’s opgeroepen. U moet vooraf ingestelde codes registreren om deze toetsen te gebruiken. koppeling

Ingangsbronkeuze-toetsen

Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren.

Name RC1221-2

QUICK SELECT-toetsen (1 – 4)

Hiermee roept u de instellingen op die voor elke knop zijn geregistreerd, zoals de ingangsbron, het volumeniveau en de geluidsmodusinstellingen. koppeling

Toetsen kanaal/pagina zoeken (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Hiermee worden pagina’ s geschakeld. koppeling

MUTE-toets ( Silent )

Dit dempt de uitgevoerde audio.

Informatietoets (INFO)

Dit toont de statusinformatie op het tv-scherm. koppeling

Cursortoetsen ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Hiermee selecteert u items.

BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Systeemtoetsen

Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren.

Name RC1221-3

Cijfer-/tekentoetsen

Hiermee voert u letters of cijfers in het toestel in. koppeling

Signaalzender van de afstandsbediening

Dit verzendt signalen van de afstandsbediening. koppeling

POWER-toets ( Power Button )

Hiermee schakelt u de voeding in/uit.

TV-bedieningstoetsen (TV  Power Button  / TV MENU / TV INPUT)

Hiermee schakelt u de voeding van de tv in/uit, schakelt u de tv-ingang en roept u menu’s op. U moet vooraf ingestelde codes registreren om deze toetsen te gebruiken. koppeling

Toets ECO-modus ( Icon Eco )

Hiermee schakelt u naar de ECO-modus. koppeling

VOLUME-toetsen ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Hiermee past u het volumeniveau aan.

OPTION-toets

Dit toont het optiemenu op het tv-scherm.

ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.

Name RC1221-4

SETUP-toets

Dit toont het menu op het tv-scherm. koppeling

SOUND MODE-toetsen

Hiermee selecteert u de geluidsmodus. koppeling

SLEEP-toets

Hiermee stelt u de slaaptimer in. koppeling

RC SETUP-toets

Dit wordt gebruikt voor het instellen van de afstandsbediening. koppelingkoppeling

MACRO-toetsen (A - D)

Deze worden gebruikt voor het inschakelen van een TV of speler en er kunnen opeenvolgende reeksen bewerkingen worden geregistreerd voor elke knop. koppeling

naar boven