Bronhernoeming

Wijzig de displaynaam van de geselecteerde ingangsbron.

Dit is handig wanneer de naam van de ingangsbron van uw apparaat en de naam van de ingangsbron van dit toestel verschillen. U kunt de naam wijzigen volgens uw behoeften. Wanneer het hernoemen is voltooid, wordt de naam weergegeven op het display van het toestel en op het menuscherm.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray /
Game / AUX1 / AUX2 /
Media Player / CD /
TV Audio / Phono:

Wijzig de displaynaam van de geselecteerde ingangsbron.

Stand. inst.:

De instellingen voor Bronhernoeming keren terug naar de standaardinstellingen.

U kunt maximaal 12 tekens invoeren.

naar boven