Bronniveau

Deze functie corrigeert het weergaveniveau van de geselecteerde audio-ingang van de signaalbron.

Kies deze instelling als er verschillen zijn in de ingangvolumeniveaus tussen de verschillende bronnen.

Bronniveau

Wanneer de ingangsbron is ingesteld op “HEOS Music” of “Tuner”

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

Analoge ingangen / Digitale ingangen

Wanneer de ingangsbron is ingesteld op iets anders dan “HEOS Music” of “Tuner”

–12dB – +12dB (Standaard : 0dB)

Het analoge ingangsniveau kan onafhankelijk worden aangepast voor ingangsbronnen waaraan “ANALOG” is toegewezen op “Ingang toewijzen”. koppeling

Het digitale ingangsniveau kan onafhankelijk worden aangepast voor ingangsbronnen waaraan “DIGITAL” is toegewezen op “Ingang toewijzen”. koppeling

De “Bronniveau” instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.

naar boven