Ingangsselectie

Stel de audio-ingangsfunctie van iedere ingangsbron in.

De voor selectie beschikbare ingangsmodi verschillen afhankelijk van de ingangsbron.

De “Ingangsselectie” instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.

Ingangsmodus

Stel de audio-ingangsmodi in voor de verschillende signaalbronnen.

Wij raden aan de audio-ingangsmodus in te stellen op “Automatisch”.

Automatisch
(Standaard) :

Ingangssignaal automatisch detecteren en weergave starten.

HDMI:

Alleen signalen van HDMI-ingang weergeven.

Digitaal:

Alleen signalen van digitale audio-ingang weergeven.

Analoog:

Alleen signalen van analoge audio-ingang weergeven.

Wanneer digitale signalen goed worden ingevoerd, brandt de DIG. indicator op de display. Als de DIG. -indicator niet oplicht, moet u “Ingang toewijzen” en de aansluitingen controleren. koppeling

Wanneer “HDMI bediening” op “Aan” is ingesteld, en er een met ARC compatibele TV is aangesloten via de HDMI MONITOR 1 aansluitingen, wordt de ingangsmodus, waarvan de ingangsbron “TV Audio” is, vast ingesteld op ARC.

naar boven