Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Voer deze procedure alleen uit wanneer de display en de bediening niet naar behoren functioneren.

Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Ope Resetting DT1
Druk op CD op de afstandsbediening om de ingangsbron over te schakelen naar “CD”.
Druk op Triangle-Underline om een schijf uit te werpen.
Houd Triangle-Underline ingedrukt en houd tegelijkertijd SOURCE gedurende 5 seconden ingedrukt.

De “RESET” wordt weergegeven.

Herhaal dit proces als “RESET” niet wordt weergegeven.

naar boven