Laatste functie-geheugen

Hiermee worden de instellingen opgeslagen die in gebruik waren direct voordat naar de standby-modus werd overgeschakeld.
Wanneer het toestel weer wordt aangezet, worden de instellingen weer hersteld naar wat deze waren direct voordat naar de standby-modus werd overgeschakeld.

naar boven