Tips

Ik wil de stroom naar dit toestel inschakelen vanaf een Bluetooth-apparaat

Zodra u het koppelen tussen dit toestel en een Bluetooth-apparaat uitvoert, kunt u de stroom naar dit toestel inschakelen door het Bluetooth-apparaat. Als de Bluetooth-stand-bymodus is ingeschakeld, wordt dit toestel ingeschakeld wanneer het geselecteerd wordt in de apparatenlijst van een Bluetooth-apparaat.

Ik wil de toon zelf aanpassen

Druk op de TONE-knop om “BASS”, “TREBLE” en “BALANCE” in te stellen. koppeling

Ik wil dat de geluidsweergave identiek is aan het originele geluid

Druk op de TONE-knop om “S-DIRECT” op “ON” in te stellen. koppeling

Ik wil de klok constant weergeven

De klok kan voortdurend worden weergegeven door op de knop TIMER MENU te drukken en “CLK MODE” op “ON” in te stellen. koppeling

naar boven