Uitleg termen

Audio

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Dit is een internationaal gestandaardiseerd audiodatacompressiesysteem dat de “MPEG-1”-videocompressiestandaard gebruikt. Het comprimeert het gegevensvolume tot ongeveer een elfde van de originele grootte terwijl het een klankkwaliteit behoudt die gelijk is aan die van een muziek-CD.

WMA (Windows Media Audio)

Dit is een audiocompressietechnologie die werd ontwikkeld door Microsoft Corporation.
WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media® Player. Om WMA-bestanden te coderen, kunnen alleen applicaties worden gebruikt die door Microsoft Corporation zijn geautoriseerd. Als u een niet- geautoriseerde applicatie gebruikt, is het mogelijk dat het bestand niet juist werkt.

Samplingfrequentie

Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) op regelmatige intervallen gelezen en wordt de hoogte van elke golf bij elke aflezing uitgedrukt in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal wordt geproduceerd).
Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt gedaan, wordt “samplefrequentie” genoemd. Hoe groter de waarde, hoe dichter de gereproduceerde klank bij het origineel ligt.

Luidsprekerimpedantie

Dit is een weerstandswaarde van wisselstroom die wordt aangegeven in Ω (ohm). Hoe kleiner deze waarde, hoe groter de kracht.

Bitsnelheid

Dit drukt de leeshoeveelheid per seconde uit van video-/audiogegevens die zijn opgenomen. Een hoger cijfer betekent een hogere geluidskwaliteit, maar levert ook een groter bestand.

Overige

Finaliseren

Finaliseren is het proces waarmee opgenomen CD-R/CD-RW-schijven afspeelbaar worden gemaakt voor compatibele spelers.

Koppelen

Koppelen (registratie) is een bewerking die is vereist om een Bluetooth-apparaat met dit toestel te verbinden via Bluetooth. Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, verifiëren ze elkaar en kunnen ze onderling met elkaar verbinden zonder dat er ongewenste verbindingen gebeuren.
Als u de Bluetooth-verbinding voor de eerste keer gebruikt, moet u dit toestel en het te verbinden Bluetooth-apparaat koppelen.

Beveiligingscircuit

Dit is een functie om schade te voorkomen aan componenten van de stroomtoevoer bij ongewone omstandigheden zoals een eventuele overbelasting of overspanning.

naar boven