Voorpaneel

Netspanningstoets ( Power Button )

Hiermee zet u de voeding aan/in stand-by. koppeling

De voedingsstatus wordt als volgt aangegeven.

Inschakelen: display opgelicht

Stand-by: display uit

Indicator beveiligingscircuit

Dit knippert wanneer het beveiligingscircuit is bediend.

Display

Dit toont verschillende types informatie. koppeling

Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. koppeling

Volumeregelingsknop

Dit past het volumeniveau aan. koppeling

Toets voor schakelen ingangsbron ( Button Input Circle )

Hiermee worden de ingangsbronnen geschakeld. koppeling

Hoofdtelefoonaansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon op deze stekker is aangesloten, wordt er niet langer audio weergegeven via de luidsprekeraansluitingen.

OPMERKING

Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om gehoorverlies te voorkomen.

Bluetooth-toets ( Button Bluetooth )

Hiermee schakelt de ingang naar Bluetooth. Deze toets wordt ook ingedrukt tijdens het koppelen. koppeling

N-teken ( Mark N )

Raak deze markering aan met een Bluetooth-apparaat dat de NFC-functie bevat wanneer ermee wordt gekoppeld (geregistreerd). koppeling

Installatieopeningen voor voet voor verticale installatie

Deze openingen worden gebruikt als het toestel verticaal wordt geïnstalleerd. koppeling

naar boven