Muziek beluisteren op een Bluetooth-apparaat

U kunt draadloos luisteren naar muziek door dit toestel via Bluetooth te verbinden met een Bluetooth-apparaat.

Koppelen

Koppelen (registratie) is een bewerking die vereist is om een Bluetooth-apparaat met dit toestel te verbinden via Bluetooth. Indien gekoppeld, verifiëren de apparaten elkaar en kunnen ze met elkaar verbinden zonder gevaar op verkeerde verbindingen.

Wanneer u de Bluetooth-verbinding de eerste keer gebruikt, moet u dit toestel en het te verbinden Bluetooth-apparaat koppelen. Dit toestel kan informatie voor het koppelen opslaan voor maximum 8 apparaten.

OPMERKING

Het is niet mogelijk muziek uit te voeren van meerdere Bluetooth-apparaten tegelijk.

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen

Er zijn drie types Bluetooth-verbindingsmethoden. Gebruik een geschikt type afhankelijk van uw omgeving.

Geval 1: Dit toestel voor de eerste keer koppelen
Druk op Power Button om het toestel aan te zetten.

Schakelt het scherm in.

Schakel de Bluetooth-functie in op het Bluetooth-apparaat.

Raadpleeg de handleiding voor uw Bluetooth-apparaat voor details.

Houd Button Bluetooth minstens 3 seconde ingedrukt.

“Pairing” verschijnt op het display en het toestel gaat naar de koppelingsmodus.

Wanneer u na de aankoop voor de eerste keer op Button Bluetooth drukt, gaat dit toestel automatisch naar de koppelingsmodus.

Selecteer “Denon PMA-60” in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm op het Bluetoothapparaat.

Wanneer het koppelen is voltooid en het apparaat is aangesloten via Bluetooth, verschijnt de apparaatnaam op het display van dit toestel.

Wanneer “Denon PMA-60” niet wordt weergegeven op het scherm op het Bluetooth-apparaat, zoekt u apparaten op het Bluetooth-apparaat.

Wanneer u op het scherm van het Bluetooth-apparaat wordt gevraagd naar een wachtwoordsleutel, voert u “0000” in.

Er worden Engelse letters, cijfers en bepaalde symbolen weergegeven. Incompatibele tekens worden als “.” (punt).

Speel muziek af op het Bluetooth-apparaat.

De luidsprekers voeren de muziek uit die door het Bluetooth-apparaat wordt afgespeeld.

Pas het geschikte volumeniveau aan.

Wanneer het koppelen mislukt, probeert u stap 3 opnieuw.

Om het koppelen uit te voeren voor een andere Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 2 tot 5 voor elk apparaat waarvoor u het koppelen wilt uitvoeren.

Wanneer er geen Bluetooth-apparaat is aangesloten, verschijnt “No Connection” op het display.

OPMERKING

De koppelingsmodus op dit toestel duurt ongeveer 5 minuten. Wanneer de koppelingsmodus op dit toestel wordt geannuleerd voordat het koppelen is voltooid, voert u stap 3 opnieuw uit.

Dit toestel kan het koppelen niet uitvoeren ten opzichte van een Bluetooth-apparaat met een andere wachtwoordsleutel dan “0000”.

Geval 2: Een Bluetooth-apparaat verbinden waarmee dit toestel eerder een koppeling heeft uitgevoerd
Schakel de Bluetooth-functie in op het Bluetooth-apparaat.

Raadpleeg de handleiding voor uw Bluetooth-apparaat voor details.

Selecteer “Denon PMA-60” in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm op het Bluetoothapparaat.

De voeding voor dit toestel wordt automatisch ingeschakeld en dit toestel probeert de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen. Wanneer het apparaat via Bluetooth is verbonden, verschijnt de apparaatnaam op het display van dit toestel.

Speel muziek af op het Bluetooth-apparaat.

De luidsprekers voeren muziek uit vanaf het Bluetooth-apparaat.

Geval 3: een Bluetooth-apparaat verbinden met de NFC-functie via NFC

U kunt een Bluetooth-apparaat aanraken met dit toestel om de stroom naar dit toestel in te schakelen of om een verbinding tot stand te brengen tussen dit toestel en het Bluetooth-apparaat.

Schakel de NFC-functie in op het Bluetooth-apparaat.

Raadpleeg de handleiding voor uw Bluetooth-apparaat voor details.

Druk op dit toestel op Mark N on met het NFC-antennegedeelte op het Bluetooth-apparaat.

De voeding voor dit toestel wordt ingeschakeld en dit toestel probeert de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer het apparaat via Bluetooth is verbonden, verschijnt de apparaatnaam op het display van dit toestel.

Voltooi de bewerkingen zoals opgedragen door het Bluetooth-apparaat.

Speel muziek af op het Bluetooth-apparaat.

Dit toestel voert muziek uit vanaf het Bluetooth-apparaat.

Als u het N-teken ( Mark N ) op dit toestel aanraakt met het Bluetooth-apparaat dat muziek afspeelt, wordt de muziek op dit toestel afgespeeld.

Raak het N-teken ( Mark N ) opnieuw aan tijdens de Bluetooth-verbinding om de verbinding te beëindigen.

Wanneer u het N-teken ( Mark N ) met een ander Bluetooth-apparaat aanraakt tijdens de Bluetooth-verbinding, stopt het toestel met het afspelen van het bestaande Bluetooth-apparaat en maakt het een verbinding met het nieuwe aangeraakte Bluetooth-apparaat.

OPMERKING

Voordat u een NFC-aansluiting tot stand brengt, annuleert u de vergrendelingsfunctie op het Bluetooth-apparaat.

Wanneer u dit toestel aanraakt met een Bluetooth-apparaat, moet u dat voorzichtig doen.

Simultaan verbinden met meerdere Bluetooth-apparaten (meerpuntsfunctie)

Dit toestel kan alleen muziek uitvoeren van één aangesloten Bluetooth-apparaat, maar er kunnen maximaal 3 Bluetooth-apparaten tegelijk worden verbonden. (Muziek beluisteren op een Bluetooth-apparaatkoppeling)

Als vaak gebruikte apparaten zijn aangesloten, is het nuttig het weergaveapparaat te schakelen omdat u ze niet opnieuw hoeft te verbinden.

Voer vooraf het koppelen uit voor apparaten die u wilt verbinden.

Schakelen naar het weergaveapparaat
Het apparaat dat momenteel wordt afgespeeld, stoppen of pauzeren.
Speel het apparaat af waarvan u muziek wilt uitvoeren.

Zet de voeding van dit toestel op stand-by voordat u de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat uitschakelt.

naar boven