Przywracanie ustawień fabrycznych

Przeprowadzaj te czynności, jeśli urządzenie nie działa poprawnie.

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie czuwania, naciśnij Power Button przytrzymując Button Input Circle .

“INITIALIZE” pojawia się na ekranie, a urządzenie uruchomi się ponownie.

UWAGA

Informacje dot. parowania zapisane na urządzeniu są również inicjowane. Przeprowadź parowanie ponownie.

powrót do góry