Mapa menu

W celu posługiwania się menu, zapoznaj się z informacjami na poniższych stronach.

To urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domyślnymi. Użytkownik może spersonalizować ustawienia amplitunera do posiadanej konfiguracji sprzętowej i własnych preferencji.

Ustawiane pozycje

Opis

Strona

Source Direct

Służy do ustawiania trybu Source Direct. Sygnał dźwiękowy nie jest przekazywany przez układy regulacji jakości dźwięku (Bass, Treble, Balance). Dzięki temu odtwarzanie jest bardziej wierne oryginalnemu dźwiękowi, ale nie można korzystać z regulacji jakości dźwięku.

Bass

Reguluje dźwięk basowy.

Treble

Reguluje wysokie tony.

Balance

Służy do regulacji równowagi głośności lewy/prawy.

H/P AMP Gain

Ustaw wzmocnienie wzmacniacza słuchawek. Ustaw zgodnie z impedancją podłączonych słuchawek.

Bluetooth

Służy do włączania/wyłączania funkcji Bluetooth. Wyłączenie funkcji Bluetooth powoduje osłabienie źródła zakłóceń, które wpływają na jakość dźwięku, umożliwiając podwyższenie jakości jego odtwarzania.

Auto Standby

Określa, czy jednostka zostanie automatycznie przełączona w tryb czuwania, jeżeli nie wykryto sygnału wejściowego i nie wykonano żadnej czynności przez 30 minut.

Rysunek pilota

Operacje w menu

Naciśnij przycisk AMP SETUP.

Menu jest wyświetlane na wyświetlaczu.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz menu do konfiguracji lub obsługi, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Użyj przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right , aby zmienić żądane ustawienia.
Naciśnij przycisk ENTER, aby wprowadzić ustawienia.

W celu powrotu do poprzedniej pozycji, naciśnij przycisk BACK lub White-Arrow-Right .

Wyjście z menu nastąpi po naciśnięciu przycisku AMP SETUP w trakcie wyświetlania menu.
Menu zniknie z ekranu.

powrót do góry