Informacje o znakach towarowych

Słowo-znak Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG,Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. podlega licencji. Inne nazwy i znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Qualcomm aptX jest produktem Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym za zgodą. aptX jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Technologies International, Ltd. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym za zgodą.

Znacznik N to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy NFC Forum, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.

powrót do góry