Wyjaśnienie pojęć

Bluetooth

Technologia dla komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem pola bliskiego. To urządzenie może łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami Bluetooth. Aby nawiązać połączenie Bluetooth należy uprzednio przeprowadzić parowanie (rejestrowanie).

DSD (Direct-Stream Digital)

Jedna z metod zapisywania danych audio; jest to aspekt sygnału używany do zapisywania sygnałów audio na płytach super audio CD i jest cyfrowym sygnałem audio modulowanym przez Δ-Σ.

NFC (Near Field Communication)

Technologia dla komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem pola bliskiego. Wystarczy dotknąć jednostki urządzeniem z funkcją NFC, aby nawiązać połączenie między jednostką a urządzeniem.

Częstotliwość próbkowania

Próbkowanie oznacza odczyt wartości fali dźwiękowej (sygnału analogowego) w regularnych odstępach czasu i wyrażenie wysokości fali przy każdym odczycie w formacie cyfrowym (tworzenie sygnału cyfrowego).
Liczba odczytów na sekundę nazywana jest “częstotliwością próbkowania”. Im większe wartości, tym bardziej wiernie odwzorowany jest dźwięk.

Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacją, która jest wymagana do podłączenia urządzenia Bluetooth przez Bluetooth. Po sparowaniu urządzenia
uwierzytelniają się wzajemnie i mogą łączyć się bez występowania błędnych połączeń.
W przypadku używania połączenia Bluetooth po raz pierwszy, konieczne jest sparowanie urządzenia i urządzenia Bluetooth, które ma zostać podłączone.
W tym urządzeniu można zapisać informacje parowania dla maksymalnie 8 urządzeń.

Układ zabezpieczający

Jest to funkcja zabezpieczająca podzespoły przed uszkodzeniem w momencie problemów z zasilaniem, takich jak przeciążenie, przepięcie lub nadmierna temperatura wynikające z dowolnej przyczyny.

Liniowe PCM

Nieskompresowane sygnały PCM (Pulse Code Modulation). W przeciwieństwie do kompresji stratnej, jak np. MP3, nie występuje pogorszenie jakości dźwięku lub zakresu dynamicznego.

powrót do góry