Rozwiązywanie problemów

Czy podłączenia są prawidłowe?
Czy urządzenie jest obsługiwane zgodnie z instrukcją?
Czy inne urządzenia towarzyszące działają prawidłowo?

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź odpowiednie objawy wymienione w tym rozdziale.

Jeśli objawy nie pasują do któregokolwiek z tu opisanych, skontaktuj się ze sprzedawcą, gdyż może to być spowodowane usterką jednostki. W takim przypadku, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zasilanie nie włącza się/Zasilanie jest wyłączone

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.

Sprawdź połączenie między urządzeniem a przewodem zasilającym.

Urządzenie znajduje się w trybie czuwania. Nacisnąć przycisk zasilania ( Power Button ).

Użyj przewodu zasilania, który został dołączony do urządzenia.

Automatyczny tryb czuwania jest włączony. Jeśli przez około 30 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał wejściowy, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Aby wyłączyć automatyczny tryb czuwania, ustaw “Auto Standby” w menu ustawień na “Off”.

Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urządzeniu. Wyłącz zasilanie, odczekaj około godziny aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie.

Urządzenie to przenieś w miejsce o dobrej wentylacji.

Sprawdź, czy odpowiednie głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania obwodu zabezpieczającego z powoduj zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania ponownie skręć rdzeń przewodu, a następnie podłącz przewód ponownie.

Zmniejsz głośność i włącz ponownie zasilanie.

Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

Brak dźwięku

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń.

Sprawdź ustawienia dźwięku na komputerze.

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy zaizolowana część kabla głośnikowego nie jest włożona do gniazda głośnika.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku.

Sprawdź, czy zasilanie jednostki i podłączonych urządzeń jest włączone.

Ustaw odpowiedni poziom głośności w jednostce i podłączonych urządzeniach.

Aby odtwarzać za pośrednictwem połączenia Bluetooth, przeprowadź parowanie pomiędzy jednostką a urządzeniem Bluetooth.

Gdy włączony jest tryb wyciszenia, anuluj wyciszenie.

Brak dźwięku z głośników przy podłączonych słuchawkach.

Dźwięk jest zniekształcony, przerywany lub występuje szum

Ustaw odpowiedni poziom głośności w jednostce i podłączonych urządzeniach.

Umieść urządzenie połączone przez Bluetooth bliżej urządzenia.

Umieść urządzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urządzeń sieci bezprzewodowej itp.

Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia Bluetooth.

Zmniejszyć poziom głośności odtwarzanego urządzenia podłączonego do złącza AUX.

Przełącz “H/P AMP Gain” na “High”, jeśli używane są słuchawki z wysoką impedancją lub niską czułością.

Podczas odtwarzania muzyki z komputera nie należy uruchamiać żadnych innych aplikacji niż oprogramowanie do odtwarzania.

Nie można uzyskać żądanego brzmienia

Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo podłączone.

Ustaw balans głośności lewo/prawo, używając przycisku “Balance” w menu ustawień.

Sprawdź, czy prawy i lewy zestaw głośnikowy są podłączone do właściwych zacisków głośnikowych.

Ustaw “Off” na “Source Direct”.

Przełącz “H/P AMP Gain” na “High”, jeśli używane są słuchawki z wysoką impedancją lub niską czułością.

Nie można odtwarzać plików z komputera

Odłącz i podłącz ponownie kabel USB do portu USB komputera. Jeśli urządzenie nadal nie jest rozpoznawane po podłączeniu, podłącz je do innego gniazda USB.

Uruchom ponownie komputer.

Sprawdź system operacyjny komputera.

W przypadku komputera z systemem Windows należy zainstalować dedykowany sterownik.

Wybierz jednostkę jako urządzenie odtwarzające w ustawieniach dźwięku na komputerze.

Kiedy sygnały cyfrowe audio nie mogą zostać prawidłowo wykryte, wyświetli się “Unlocked”.

“Unsupported” jest wyświetlane, gdy nadawane są sygnały, które nie są obsługiwane przez to urządzenie. Sprawdź ustawienia na swoim komputerze lub oprogramowanie odtwarzacza.

Jeśli komputer, którego używasz to “Mac OS”, należy sprawdzić, czy format “PMA-60” jest ustawiony poniżej “384000 Hz” za pomocą “Konfiguracja MIDI Audio”.

Nie można odtwarzać dźwięku z urządzeń cyfrowych (koncentryczne/optyczne)

Kiedy sygnały cyfrowe audio nie mogą zostać prawidłowo wykryte, wyświetli się “Unlocked”.

“Unsupported” jest wyświetlane, gdy nadawane są sygnały, które nie są obsługiwane przez to urządzenie. Sprawdź format sygnału wyjściowego audio z urządzenia cyfrowego.

Nie można uruchomić funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania

Baterie są zużyte. Wymień na nowe.

Używaj pilota z odległości nie większej niż 7 metrów od urządzenia i ustaw pilot pod kątem do 30°.

Usuń przedmioty znajdujące się pomiędzy tym urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

Litowy akumulator guzikowy (CR2025) nie jest włożony prawidłowo. Należy prawidłowo włożyć akumulator, tak aby symbol + wygrawerowany na akumulatorze skierowany był do góry.

Czujnik pilota zdalnego sterowania oświetlony jest silnym światłem (bezpośrednie światło słoneczne, lampa fluorescencyjna, itp.). Przesuń pilota w miejsce, gdzie nie będzie bezpośrednio oświetlony silnym światłem.

W przypadku korzystania z urządzenia wideo 3D pilot zdalnego sterowania niniejszego urządzenia może nie działać poprawnie z powodu efektów komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami (np. między telewizorem a okularami 3D). W takim przypadku należy zmienić orientację urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową 3D, aby nie zakłócała ona działania pilota zdalnego sterowania niniejszego urządzenia.

Nie można odtwarzać z urządzenia Bluetooth

Funkcja Bluetooth na urządzeniu Bluetooth nie została włączona. Aby włączyć funkcję Bluetooth, patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Urządzenie Bluetooth nie może połączyć się z tym urządzeniem, jeśli nie jest zgodne z profilem A2DP.

Wyłącz i ponownie włącz zasilanie urządzenia Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Funkcja Bluetooth jest wyłączona. Naciśnij przycisk Bluetooth, aktywuj funkcję Bluetooth i połącz ponownie.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Usuń przeszkody pomiędzy tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy umieścić to urządzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urządzeń sieci bezprzewodowej LAN i innych urządzeń Bluetooth.

Odłącz i ponownie podłącz urządzenie Bluetooth.

Połączenie NFC nie powiodło się

Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth z obsługuje NFC.

Dotknij znacznika N ( Mark N ) na jednostce, sprawdzając umiejscowienie anteny NFC na urządzeniu Bluetooth. Dotknij zdecydowanie, aż urządzenie Bluetooth zareaguje.

powrót do góry